Attraktive arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune

Kom med på holdet

Se ledige stillinger

Ikast-Brande Kommune som arbejdsplads

Ikast-Brande Kommune er drevet af HEDEKRAFT

Et job i Ikast-Brande Kommune er andet og mere end bare et job.

På en af kommunens største og mest mangfoldige arbejdspladser med mere end 3.500 ansatte, arbejder sygeplejersker, ingeniører, sosu-assistenter og -hjælpere, socialrådgivere, pædagoger, medhjælpere, lærere, gartnere, pedeller, sekretærer, kontorassistenter, økonomer og mange, mange flere side om side.

Mulighederne er uendelige, og arbejdet er meningsfyldt - du arbejder for Ikast-Brande Kommunes borgere, brugere og for byen.

Medarbejderne er arbejdspladsens vigtigste råstof, så hvis vi går glade hjem fra arbejde, er det godt - både for den enkelte, men også for arbejdspladsen. Det meste af det kan ikke købes for penge… At have en god omgangstone, at være gode kolleger og vise omsorg for hinanden koster ikke noget. Det sættes løbende på dagsordenen på den enkelte arbejdsplads og i det enkelte sektor-MED-udvalg (samarbejdsudvalg). Det er noget af det centrale, når vi i Ikast-Brande Kommune arbejder med at skabe attraktive arbejdspladser, der er i stand til rekruttere dygtige nye medarbejdere og fastholde og udvikle de gode medarbejdere, der allerede er i ansat.

At arbejde med attraktive arbejdspladser er en fortløbende proces, som udvikler sig over tid. At en arbejdsplads er attraktiv, handler både om de rammer der er omkring arbejdets indhold og udførelse, og om de relationer der er mellem de mennesker der har tilknytning til arbejdspladsen. En attraktiv arbejdsplads giver således mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Læs mere om Ikast-Brande Kommunes værdier

Mød medarbejderne

Hvad fortæller medarbejderne om at arbejde i Ikast-Brande Kommune?

På min arbejdsplads møder vi med smil og godmorgen – og der er plads til grin og glæde, selvom der er sygdom og travlhed. Der er fokus på faglighed og opfølgning, når der kommer noget nyt, så vi kan dygtiggøre os. Ledelsen har altid tid til at høre, når der er problemer og vi finder en løsning sammen. Vi arbejder i små teams, så der er genkendelighed for både borgere og kolleger. Der er tæt samarbejde på tværs af faggrupper, hvilket højner vores faglighed
Gülseren Taskiran
social- og sundhedshjælper ved Hjemmeplejen Nord
Mulighederne er mange, sammenholdet er godt, og vi får medansvar i vores daglige gang hos Ikast-Brande Kommune
Rikke Lind Kristiansen, Maria Riis Kerwood og Ingeborg Bjørn Volder
2. års kontorelever ved administrationen
Center for Rusmiddelbehandling er et dejlig sted at være. Hos os bliver man altid mødt med et smil og godmorgen, når man møder ind. Et hus med højt til loftet. Nytænkning bydes velkommen af ledelsen og med en tro og tillid til, at vi medarbejdere gør vores arbejde. En enorm stor grad af selvtilrettelæggelse og medinddragelse, som giver ejerskab og lyst til at gøre sit bedste. En gruppe tværfaglige kollegaer der besidder stor engagement, høj faglighed og som man altid kan komme til i forhold til sparring. Samtidig et hus med en meget uformel omgangsform hvor sjov, humor og grin fylder meget, og som er medvirkende til et godt arbejdsmiljø.
Pia Brix
Misbrugskonsulent ved Center for Rusmiddelbehandling

Organisering

Få et overblik over organisationen

Ikast-Brande Kommune består af tre direktørområder med tilhørende stabe og fagområder: 

  • Børn- og Fællesskabsområdet
  • Arbejdsmarkeds-, Sundheds- og Omsorgsområdet
  • Teknik- og Stabsområdet
Læs mere om organiseringen her

Visioner, politikker og strategier

Læs om Ikast-Brande Kommunes visioner, politikker og strategier

Ikast-Brande Kommune har en række overordnede visioner og målsætninger. Klik herunder og se en samlet oversigt over alle vores politikker og strategier. De udgør rammen for vores daglige politiske og administrative arbejde, og de er alle blevet behandlet og vedtaget i byrådet eller i et af de stående udvalg.

Visionen består af seks pejlemærker og til hver af disse er der udpeget en række indsatsområder. For at kunne lykkes med visionen peges der på to grundforudsætninger: Robust økonomi samt dygtige og engagerede medarbejdere, der skal være til stede. For at kunne lykkes har byrådet brug for et tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder ud fra devisen: Du finder løsninger sammen med os.

Få et overblik over visioner, politikker og strategier

Overvejer du at flytte til Ikast-Brande Kommune

Læs mere om hvad vi kan tilbyde dig

Læs om dine muligheder
Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6 - 7430 Ikast
Tlf: 9960 4000

Powered by Emply