Ansættelsesforløb

Ansøgning og CV

Ansøgningen
Når du søger en stilling i Ikast-Brande Kommune, er vi især interesserede i at vide, hvorfor du søger netop denne stilling, og hvorfor du vil arbejde hos os. Det vil vi gerne finde svar på i din ansøgning.

CV
Vi foretrækker, at dit CV beskriver hele dit karriereforløb inklusiv ledighedsperioder, og at vi kan se, hvilket år og måned du har påbegyndt og afsluttet dine ansættelser. Du må også gerne angive, hvis en ansættelse har været tidsbegrænset eller et vikariat.

Hvis du er nyuddannet, er det fint, hvis du nævner eventuelle studiejobs, frivilligt arbejde og andre aktiviteter, der har givet dig erfaringer, som du kan udnytte i jobbet.

Ansættelsesproces

Det er vigtigt for os, at alle ansøgere har en god oplevelse, når de søger en stilling i Ikast-Brande Kommune

Vi slår alle vores stillinger op. Tilmeld dig vores jobagent eller følg os på LinkedIn, hvis du vil have besked om nye stillinger.

Det vil fremgå af jobopslaget, om vi planlægger at holde én eller to samtaler i forbindelse med rekrutteringen. Det vil typisk også fremgå af jobopslaget, hvis vi anvender en personlighedstest.

Første samtale
Normalt indkalder vi 4-6 ansøgere til en første jobsamtale. 

I første omgang sikrer vi os, at kvalifikationerne og kemien er i orden. Vi vil gerne høre mere om dig, og hvorfor du gerne vil have et job hos os, ligesom det er helt afgørende, at vi forventningsafstemmer, hvad der ligger i stillingen og Ikast-Brande Kommune som arbejdsplads.

Forhandlinger om ansættelsesforhold klarer vi på et senere tidspunkt, men vi spørger ind til dine forventninger til løn m.v.

Typisk vil din kommende leder deltage i samtalen.

Personlighedstest
Hvis både du og vi synes, der er grundlag for at gå videre, vil vi typisk bede dig gennemgå en personlighedstest. Testen danner grundlag for anden samtale.

Du får en tilbagemelding på dine testresultater, og de bruges som en del af det samlede beslutningsgrundlag.

Anden samtale
Her går vi en tand dybere med dine kompetencer og jobbets krav på baggrund af indtrykkene fra første samtale og testresultaterne. Vi drøfter forventninger til ansættelsesforholdet fra både din og vores side.

Ansættelser og afslag
Vi udvælger den endelige kandidat og tager evetuelt  referencer fra tidligere arbejdsgivere efter aftale med dig. Herefter drøfter vi ansættelsesvilkår og fremsender på den baggrund et ansættelsesbrev. Du får naturligvis tid til at vende den med din fagforening eller lignende, inden du skriver under.

Vi giver alle ansøgere svar, når en stilling er besat. Vi oplever ofte, at vi har mange ansøgere, og i nogle tilfælde holder vi derfor samtalerne over en periode. Det kan betyde, at man skal vente lidt længere på et svar. Vi er meget opmærksomme på, at man som ansøger gerne vil have svar så hurtigt som muligt.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6 - 7430 Ikast
Tlf: 9960 4000

Powered by Emply